ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita je prva na listi naših prioriteta i mora biti na najvišem nivou.

Stručno medicinsko osoblje (lekari, socijalni radnici, medicinske sestre – tehničari, fizioterapeuti, negovateljice) brinu o korisnicima tokom celog dana i noći. U našoj opremljenoj ambulanti redovno se prate vitalni znakovi (krvni pritisak, puls, temperatura, a u zavisnosti od zdravstvenog stanja korisnika kontroliše se i šećer). Sprovođenje prepisane terapije od strane lekara realiziju medicinske sestre – tehničari.

Za korisnike čije zdravstveno stanje zahteva pregled specijaliste, specijalističke preglede organizujemo u dogovoru sa porodicom.
Sprovode se:

  • Fizikalne terapije,
  • Plasiranje katetera,
  • Previjanja kao i inhalatorne terapije.
Potrebne laboratorijske analize krvi i urina vršimo u uslužnoj laboratoriji.
Zdravstvena zaštita