FIZIKALNA TERAPIJA

U cilju unapređenja i očuvanja opšteg fizičkog zdravlja korisnika i bolje koordinacije, primenjuje se svakodnevno fizikalna terapija (u trajanju od 45 minuta do sat vremena), koja osposobljava nepokretne korisnike za samostalno funkcionisanje, a svakodnevnim vežbama zadržava nivo njihove fizičke pokretljivosti.

Pored medicinskog efekta cilj je psihološko delovanje fizikalne terapije koja povoljno utiče na raspoloženje, apetit, san a samim tim na bolji kvalitet života.

Za pokretne i polupokretne korisnike obezbeđuju se svakodnevne grupne vežbe u vidu fiskulture koja uključuje aktivne vežbe za različite grupe mišića, sa pomagalima u vidu štapova, rastegljivih traka, obruča, lopte, vežbanje plesnih koraka uz muziku.
Za teže pokretne korisnike sprovode se individualne aktivne i pasivne vežbe na nivou sprata u cilju vežbanja podizanja i ustajanja iz kreveta, vežbanja hoda i kretanja.
Za nepokretne korisnike primenjuju se pasivne vežbe u postelji.
Fizikalna terapija