LICENCA

Dom za smeštaj i negu starih lica Singidunum je licencirani dom koji pruža

sve neophodne uslove za bezbrižnu starost.

LICENCA BROJ 661